Sang og musikk v/ Kjell A, Mydland og Vidar Mydland 
Å Leve med hjertesykdom  
v/Overlege Jens Siemsgluess 

Medlemmer og andre velkommen 
Bevertning  / utlodning 

Organisert kjøring fra Fl.fjord rutebilst. Kl. 18.00
Ønskes transport kontakt 908 64 110