Sted: Lundetun, Moi
Tid: Torsdag den 7. april kl 1800-1930

Program:

  • Velkommen ved Lund og Flekkefjord kommuner
  • E39 Kristiansand - Ålgård ved Nye Veier
  • Oppstart E39 Flekkefjord - Lund øst ved Nye Veier
  • Spørsmål og kommentarer fra salen

Hensikten med møtet er å informere innbyggere og øvrige interessenter om oppstarten av planarbeidet og å varsle om aktiviteter i området i forbindelse med at prosjektet er i startfasen. Det vil også bli informert om prosjektet sin bakgrunn og rammer, samt om informasjonskanaler og muligheter for deltakelse og medvirkning. 

Vell møtt