Sammen utgjør kommunene Dalane veterinærvaktområde. Det planlegges å inngå kontrakter med en eller flere leverandører (opptil fire leverandører, da en har behov for opptil fire veterinærer i avtalen).

Avtaleinngåelse mellom vaktdistrikt og leverandør(er) gjennomføres som en ordinær anskaffelse. Avtalen vil være gjeldende for fire år, med planlagt start i juli 2021.  Tilbyder skal utarbeide skriftlig tilbud med dokumentasjon iht. krav som er spesifisert i konkurransegrunnlaget. Tilbudet skal leveres elektronisk gjennom oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (Mercell)

 

Se følgende link for mer informasjon og konkurransedokument:


https://permalink.mercell.com/156335370.aspx

 

Frist for å levere tilbud er satt til 10.06.2021 kl.12.00»

 

 

Alle registrerte veterinærer vil se dette. I tillegg er det sendt ut brev til veterinærer i Dalane og de som arbeider i Mattilsynet om dette.

Det er også lagt inn annonse på  vetnett.no

 

https://www.vetnett.no/stillinger/apen-tilbudskonkurranse-veterinarer-til-dalane-vaktomrade-article6150-970.html