Fritidsklubben er drevet kommunalt og av frivillige, og holder til på ungdomsloftet på Sion. Klubben er til for å gi ungdommer i Lund Kommune en trygg og gøy plass å være.

Utover året arrangerer de også større rusfrie, arrangementer som f.eks. natt-turnering i NorDan-Hallen på høsten, og 16.mai-arrangement på våren.

Velkommen til klubben:-)