Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Populær samling på Moi Hotell

Ordføreren satte pris på å bli invitert til den populære samlingen og seniormiddagen på Moi Hotell onsdag 14. oktober. Her var det mye god "drøs" og hyggelig fellesskap rundt et godt måltid. Mange gav uttrykk for at det var godt å komme seg ut og møte venner og kjente i disse koronatider. Denne gang var det funnet plass til nærmere 70 pensjonister rundt bordene - selvsagt med god og trygg avstand. Lund Pensjonistforening, Lund Frivilligsentral m.fl. gjør en fantastisk innsats for å skape aktivitet, trivsel og hygge blant de eldre.

Seniormiddag

Bekymringsmelding til KMD - ny E39 trasé

Lund kommune er svært skuffet over ikke å ha blitt hørt i Samferdselsdepartementets innstilling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Kontaktgruppen for "Beine vegen" sendte inn et forslag til justert R1 trasé som ivaretok hensynene bak et enstemmig kommunestyrevedtak i Lund. Dette er vår absolutt siste sjanse til å påvirke KMDs endelige beslutning. Les bekymringsmeldingen!

Utsikt Bilstad og Teksevannet