Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Ny giv i det tverrfaglige samarbeidet

Like etter påske kunne ordføreren ønske Dalane barnevern ved barnevernleder Tove Ørsland velkommen i forbindelse med etablering av fast kontordag på rådhuset.

Barnevernleder Tove Ørsland ønskes velkommen på rådhuset av ordfører Magnhild Eia og ledende helsesykepleier, Sylvia Imhof

Se hva som skjer i Lund!

Positive nyheter og gladmeldinger «drukner» lett i strømmen av  korte og kjappe nyhetsmeldinger. Så hva tenker folk flest om Lund kommune?

Moi sentrum ved lavvann 2

Ulven til Lund

Ordføreren vil ta opp saken om å få ulven til Lund i formannskapets møte 27. oktober.

Ulv

Treffpunkt Dalane - paneldebatt med de fire dalaneordførerne

Næringsforeningen i Stavanger-regionen inviterte de fire dalaneordførerne til debatt om aktuelle utfordringer i regionen på Grand scene i Egersund torsdag 15. oktober kl. 8.00-10.00. Samarbeid er et nøkkelord som hyppig ble nevnt, blant annet for å lykkes med å utvikle arbeidsplasser og skape bolyst i regionen. Tema som ble debattert var; befolkningsutviklingen, betydningen av ny E39 trasé, vindkraft og mineralressurser samt virkemidler for rekruttering av ungdom tilbake til regionen etter fullførte studier.

Paneldebatt

Populær samling på Moi Hotell

Ordføreren satte pris på å bli invitert til den populære samlingen og seniormiddagen på Moi Hotell onsdag 14. oktober. Her var det mye god "drøs" og hyggelig fellesskap rundt et godt måltid. Mange gav uttrykk for at det var godt å komme seg ut og møte venner og kjente i disse koronatider. Denne gang var det funnet plass til nærmere 70 pensjonister rundt bordene - selvsagt med god og trygg avstand. Lund Pensjonistforening, Lund Frivilligsentral m.fl. gjør en fantastisk innsats for å skape aktivitet, trivsel og hygge blant de eldre.

Seniormiddag

Bekymringsmelding til KMD - ny E39 trasé

Lund kommune er svært skuffet over ikke å ha blitt hørt i Samferdselsdepartementets innstilling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Kontaktgruppen for "Beine vegen" sendte inn et forslag til justert R1 trasé som ivaretok hensynene bak et enstemmig kommunestyrevedtak i Lund. Dette er vår absolutt siste sjanse til å påvirke KMDs endelige beslutning. Les bekymringsmeldingen!

Utsikt Bilstad og Teksevannet