Det er mange små og store jobbskapere i reiseliv-, serverings- og eventbransjen som har levd med ekstra strenge smitteverntiltak og restriksjoner i lang tid. Derfor er jeg glad for at bedrifter nå kan søke om støtte fra omstillingsordningen. Disse bedriftene skaper velferd og levende lokalsamfunn over hele landet, så jeg håper at mange søker, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Omstillingsordningen skal hjelpe bedriftene til å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet som følge av pandemien og bidra til å styrke bedriftenes konkurranseevne når smitteverntiltakene reduseres. Slik skal ordningen bygge opp under målet for næringspolitikken: Størst mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer.

Klikk her for å lese hele artikkelen på www.regjeringen.no

Klikk her for å komme direkte til søknadsportalen (Innovasjons Norge)