7. juli 2021

Paviljongen er igjen åpen for besøk. 

2. juli 2021

Alle nærkontakter ved Lund omsorgssenter har nå testet negativt i etterkant av smitteeksponeringen. Pårørende er varslet. 

Begge ansatte i Hammeren barnehage har nå testet negativt i etterkant av eksponeringen. 

1. juli 2021

To ansatte i Hammeren barnehage er satt i smittekarantene (covid 19) etter eksponering mot to ulike kilder. Den ene ansatte har testet negativt etter eksponeringen. Testresultatet fra den andre ansatte er ventet senest i morgen. Det er liten risiko for videre smittespredning.

En avdeling på sykehjemmet – Lund Omsorgssenter -  har vært eksponert for smitte. På sykehjemmet er både beboere og ansatte vaksinert, så risikoen for smittespredning er lav. Likevel er det satt i gang nødvendige tiltak for å stanse evt videre spredning. Vaksinasjon mot Covid-19 beskytter i meget stor grad mot smitte, men ikke 100%.

 

Vi minner om at pandemien ikke er over, og oppfordrer alle til å overholde smittevernreglene, herunder 1 meters avstand.