Besøk fra personer bosatt i Lund

 1. Ikke besøk av personer som ikke er friske eller er i karantene. 
 2. Alle besøk bør avtales på forhånd og registreres, og helst også deres vaksinasjonsstatus:
  1. Besøkende som er fullvaksinerte eller i uke 3-15 etter første dose: Kan besøke både ute og inne og trenger ikke holde 1 m avstand til beboeren eller bruke munnbind. 
 3. Andre besøkende eller de som ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus må holde minimum 1 m avstand og bruke munnbind. Begrensninger av hvor mange som kan besøke, pga at rommene ikke er så store. 
 4. Besøk hjemme for beboeren:
  1. Hvis de som er hjemme er fullvaksinerte eller i uke 3-15 etter første dose er det ok. 
  2. Hvis de som er hjemme ikke er fullvaksinerte eller i uke 3-15 etter første dose er det ikke ønskelig. 
 5. Besøk på kafeer/butikker og lignende: Ikke ønskelig

Besøk fra personer som ikke er bosatt i Lund:

 1. På grunn av en del smitte i våre nabokommuner og distrikter, ønsker vi ikke besøk fra disse inne. 
 2. De kan derimot besøke beboeren utendørs (ikke i utepaviljongen). 
  1. Minimum 1 m avstand
  2. Bruke munnbind

 

Ved kritisk sykdom hos beboeren

Sykehjemmet gjør da individuelle tilpasninger etter avtale. 

 

 

Lund omsorgssenter den 6. mai 2021
Merethe Birkeland og Stein Rettedal