I Lund kommune er det den 13.11.20 konstatert 5 positive covid-19 tilfeller. 

Alle 5 personer er i samme familie. Familien kom til Norge den 11.11.20 og gikk direkte i karantene i henhold til gjeldende regelverk. 

Familien er nå i isolasjon og får den oppfølgning og hjelp som de trenger.

 

Der er således ingen mulighet for videreføring av smitte.

 

Episoden har medført at en annen person er definert som nærkontakt og dermed er vedkommende satt i karantene.

 

Det er dermed fortsatt IKKE smittespredning i Lund kommune.

 

Bjarne Rosenblad
Kommuneoverlege.