Info til innbyggere på Øvre og nedre Stranda: Det har kommet vann inn i mange boliger. Boligene bør sjekkes snarest. 

Det kom 70 millimeter første timen.

PNM etaten ønsker å takke innbyggere, entreprenører og egne ansatte for velvillig innsats og forståelse i en krevende situasjon. 

 

Med vennlig hilsen
Magnor Mydland og Olav E. Hegdal