På søndag den 15. august ble det arrangert flott 200 års jubileumsfest for OVF (Opplysningsvesenets fond) ved Lund prestegård. Arrangementet bestod av taler, musikalske innslag, omvisning og foredrag. 

På trossa av vekslende vær var det godt oppmøte. Lunddølene lar seg ikke skremme av noen regnbøyer.