Torsdag 12. august har to personer testet positivt på covid-19 i Lund. Det ene tilfellet er tilknyttet tidligere smitteutbrudd ("Godsen")

Smittesporing fortsetter.

Det andre tilfellet er smittet i annen kommune og har kjent smittevei.

John Skåland