Lund kommune kommer derfor med et forslag om å få til et arrangement i sentrum. Dersom dette skal være gjennomførbart vil vi trenge flere hjelpere til følgende oppgaver:

     1.  Sette opp bord Lundetun og pynte dagen før

     2.  Pynting av sentrum dagen før

     3.  Heise og fire flagg i sentrum til 8.00 og før 21.

     4.  Arrangere leker for barn i sentrum kl. 13.00

     5.  Smårydding på Lundetun evt. ute på Lundetuntorget på dagen 12- 17.00

Vi takker Lund menighet, Lund folkebibliotek og Lund ungdomsråd som allerede stiller opp.

Vi ber innbyggerne og lag/foreninger om å ta kontakt på mail:   postmottak@lund.kommune.no  eller kontakt Hilde Fløtre på tlf. 97 53 77 55 innen 15.april 2023 dersom dere kan hjelpe med noen av oppgavene ovenfor.