Info fra kommunelegen:

Det er konstatert smitte hos en elev på Heskestad skule.

Smittesporing pågår og i løpet av morgendagen vil alle aktuelle bli kontaktet med henblikk på testing.

 

John Skåland