Frykter ny smittebølge – forlenger rulleforbud

Forbudet mot rulling med russekjøretøy har hatt effekt, men smittesituasjonen er fortsatt ikke under kontroll. Nye utbrudd blant russ kan forsinke gjenåpningen av samfunnet. Ordførerne i 14 kommuner i Sør-Rogaland har derfor vedtatt å forlenge rulleforbudet til og med 23. juni.

- Vi ønsker ikke et tredje utbrudd som kan sette resten av gjenåpningen av samfunnet i fare. Rulleforbudet som ble innført sist fredag har hatt stor effekt, og har gitt vesentlig mindre smitte enn dersom russen hadde fått rulle fritt, heter det i en felles uttalelse fra ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal.

Kommunene Strand og Hjelmeland har i første omgang fattet vedtak til og med 20. juni.

Flere russ smittet
- Det er for tidlig å si at vi har kontroll på smitteutbruddet. Vi har allerede sett oppblomstring i smitte blant russ. Forskriften om rulling er et forebyggende tiltak som er målrettet og som vi vet fungerer, sier ordførerne.

- Vanskelig å overholde avstandskrav
Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune antar at det fortsatt er uoppdaget smitte blant russ.

- Et klart flertall av russen følger smittereglene, men selv den mest pliktoppfyllende russ vil slite med å overholde avstandsreglene om bord i en russebuss. Samling i russebussene medfører en større smitterisiko enn feiring utendørs og andre måter å møtes på. Hvis rullingen hadde fortsatt, ville det innebære at 300-400 russ er i risikosonen, noe som kan gi store problemer for andre russ og samfunnet omkring, understreker helsesjefen.

Her er rådene for russetiden: 

  • Ved samlinger utendørs skal det ikke være mer enn 20 personer i en gruppe. Det skal være minst én meter avstand mellom hver russ. Det må være minst fem meter til andre grupper. 
  • Alle, også russen, må begrense hvor mange de er sammen med. Det er viktig at ikke for mange samles og at generelle smittevernråd følges, for å unngå stor smittespredning og at mange kommer i karantene.
  • Ha lav terskel for testing (selv ved milde symptomer). 

 

Klikk her for å lese den midlertidige forskriften og faglige vurderinger.