Har du behov for stol til å sitte på

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og/eller er over 85 år så kan du ta kontakt på e-post: postmottak@lund.kommune.no eller telefon: 51 40 47 00 (kl.10:00-14:00) innen 1.mai 

Program og sted

  • Arrangementet blir på stadionområdet ved Moi Idrettslag
  • Program for dagen vil bli publisert når alt er klart og det nærmer seg 28.mai
  • Garden kommer

Annen informasjon

  • Det blir salg av mat
  • Ved regn - bruk regntøy og ikke paraply
  • Ta gjerne med norske flagg