Helsestasjonen
Telefon: 51 40 47 40

Ledende helsesykepleier: Sylvia Imhof, mob: 489 57 634.
E-post: sylvia@lund.kommune.no

Helsesykepleier: Tina Rosenblad,  Mob: 489 57 627

Helsesykepleier: Laila Hamre, Mob: 479 78 449

Helsesykepleier: Myriam Zwygart, Mob: 47455173

Familiekonsulent: Janne Solås Rob, Mob: 48898470