Helsestasjonen
Telefon: 51 40 47 40

Ledende helsesykepleier: Sylvia Imhof, mob: 489 57 634.
E-post: sylvia@lund.kommune.no

Helsesykepleier: Vivi Østrem,  Mob: 489 57 627

Helsesykepleier: Laila Hamre, Mob: 479 78 449

Helsesykepleier: Therese Hinderaker, Mob: 489 57 629 

Familiekonsulent: Ingunn Hamre Hognestad, Mob: 488 98 470