Formannskapets budsjett behandling legges ut på høring med høringsfrist 11 desember 2023.

Høringsinnspill sendes til postmottak@lund.kommune.no

Merkes med høringsinnspill økonomiplan 2024-2027.

Vedlegg 1: Kommunedirektørens budsjettsforslag

Vedlegg 2: Formannskapets budsjettbehandling.