Inntil maks 5 prosjekter vil bli tildelt midler.

Søknaden bør inneholde:

            Beskrivelse av prosjektet

            Formålet ved prosjektet

            Målgruppe

            Tidspunkt for gjennomføring

            Budsjett og finansieringsplan        

Link til utvidet helseprofil for Lund kommune 2021      

https://www.rogfk.no/_f/i37d20a37-60f4-401a-9ee8-3343179b55c7/utvidet-profil-for-1112-lund.pdf

Søknadsfrist: 25. mars 2022

Søknad sendes:  postmottak@lund.kommune.no og merkes: Søknad folkehelsemidler 2022.