Gratulerer med overlevering og åpning av nybygg ved Nygård barneskole. Her blir det flott og godt å være og lære.