Beite

Vinterskade på eng

Det tørre og kalde været vi har hatt denne vinteren kan gi overvintringsskader.

Fylkesmannen informerte denne uka tydelig om at dersom noen skal søke om erstatning for vinterskade på eng, må det meldes fra i god tid før igangsetting av utbedringstiltak for å ha krav på erstatning.

Kommunen skal ut på kontroll før det blir sådd eller pløyd. Dette er et krav for å få utbetalt erstatning. Dersom en sår eller gjør andre tiltak før kontroll, kan en ikke regne med å få erstatning. Det er også et krav at enga blir utbedret så tidlig at arealet kan gi avling same år.

Mer informasjoner finnes på SLF sine nettsider.