Vinnerne er trukket

Totalt har 460 personer levert inn folderen for På topp i Dalane 2008, og vært med i trekkinga. 152 av deltakerne er 12 år eller yngre.

Her finner du vinnerne:

Dalane friluftsråd