Ta kontakt !!!

Vil du være med i Lund ungdsområd ???

Et ungdomsråd er et råd som representerer ungdommens interesser i kommunen på ulike måter.

Rådet vil ha innflytelse og mulighet til å påvirke at kommunen skal bli et bedre sted for unge å leve, og det skal fremme ungdommens interesser overfor lokale politikere.  Deltakelse i rådet gir mulig til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem, både som individ og gruppe.

Vi ønsker ungdommer mellom 16 og 23 år.  Det vil være ca. 4 møter i året.  Rådet vil disponere bærbar PC, og det følger økonomiske midler med.

Mer info:  https://barneombudet.no/dine-rettigheter/delta-og-bli-hort/ungdomsrad/

Ta gjerne kontakt med Lund kommune v/Hilde Fløtre, tlf. 975 37 755 eller hilde.flotre@lund.kommune.no