Viktige frister

Vi lyser i disse dager ut følgende: Kulturstipend 2012, Spillemidler og 17. mai 2013

Kulturstipend

Kulturstipend tildeles i henhold til retningslinjer vedtatt i oppvekst- og kulturutvalget. Formålet er å hjelpe kunstnere, kulturarbeidere, ledere eller tillitsvalgte til videreutvikling innenfor sitt område samt tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Lund.

Frist: 15.10.12

 

Spillemidler

Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg samt anlegg for friluftsliv i fjellet. Det finnes også en søknadsordning for lokale og regionale kulturbygg

Frist: 1.11.12

 

 

17. mai 2013

 

Vi ønsker tilbakemelding fra lag/forening som ønsker å stå ansvarlig for 17. mai arrangementet på Moi i 2013. Det kan søkes om å få arrangementet over flere år.

Frist: 15.10.12

 

 

Utlysningstekst: Kulturstipend, Spillemidler, 17.mai 2013.pdf

 

 

Tips ein ven Skriv ut