Oppdatering Korona - 12. mars 2020 kl 15.30

VIKTIG MELDING TIL ALLE I LUND

Lund kommune iverksetter følgende tiltak fra og med idag

TORSDAG 12. mars 2020 kl 18.00 - i tråd med nasjonale føringer:

- alle barnehager i Lund stenges

- alle skoler i Lund stenges

- Lundetun er stengt

- Lundbadet er stengt

- Museet stenges for publikum

- Kulturskolen opprettholder et tilbud med digitale fjernmøter

-Biblioteket stenges

 

Skoler og barnehager vil holde åpent for barn av foreldre som innehar viktige samfunnskritiske funksjoner som:

1. Helsepersonell, personell knyttet til vann- og avløp, politi, brann, ambulanse, forsyning av mat og drivstoff, telekommunikasjon

2. Sårbare barn (skoler og barnehager vurderer i hvert enkelt tilfelle)

 

Se ellers nasjonale føringer på www.fhi.no og www.helsedirektoratet.no

Tiltakene gjelder foreløpig til mandag den 13. april 2020, men kan bli forlenget og utvidet.

Ved spørsmål  kontaktes leder for den enkelte avdeling.

 

Lund kommunes kriseledelse