omsorgssenteret sommer1

Sjukepleiere, fagarbeidere og assistenter med erfaring

Vi trenger folk til nattpatruljen

Lund kommune skal forbedre tjenestene på natt, rettet mot hjemmeboende med pleie og omsorgsbehov, og oppretter en ekstra nattvakt som kjernen i kommunens nattpatrulje.

Stillingene lyses ut i lokalavisene 30.9., og du kan finne mer informasjon her 

Prosjektet går ut januar 2016, da 
nattpatrulje ventelig blir fast. Det blir da mulighet for å søke faste stillinger og vikariater i omsorgsavdelingen.  
Ved omrokering i stillinger, kan også faste stillinger på dag og kveld bli ledige. 
 
Det skal besettes inntil 1,9 stilling med arbeidstid 22:30 - 07:30. Vi tar sikte på å dekke opp alle dager tidligst 
mulig i prosjektperioden.