Verdensdagen for psykisk helse

Under temaet ”Barn, familie og nettverk” markerer Lund kommune verdensdagen for psykisk helse mandag 17. oktober. Dagen markeres med film, utstilling, informasjon om psykisk helse og innspill fra sentrale personer i lokalmiljøet.

Alle har en psykisk helse, sier Kari Birkeland og Jan Ståle Grøtteland. Begge er ansatt i Lund kommune og har ansvar for arrangementene denne dagen. De arbeider i h.h.v. psykiatritjenesten og som familiekonsulent ved helsestasjonen. Følelser og indre tanker er en viktig del av det å være menneske, hevder de og viser til statistikk: Mellom 10 og 20% av befolkningen har psykiske plager som påvirker deres daglige fungering. Ikke mange går gjennom livet i toppform og alltid i psykisk balanse. Mange strever med sin psykiske helse og de fleste av oss opplever noen perioder i livet der dette er vanskeligere enn andre. Begge understreker at Verdensdagen likevel ikke en klagedag. Tvert om så gir den oss hjelp til å fokusere på det positive i livet og hva som fremmer god psykisk helse. Videre ønsker de å fjerne noen tabuer omkring psykisk sykdom og spre informasjon om psykisk helse i vid betydning. I dette er få ting viktigere enn å bli sett som menneske og kjenne at man hører til i en sammenheng avslutter de.

Det blir gratis visning av den franske filmen: ”Se meg” i Lundetun. Filmen, som er tillatt for alle, er en skarp og underholdende film om mellommenneskelige relasjoner. Handlingen spinnes rundt Lolita og hennes far. Lolita er utrygg, litt lubben og stor, men blir ikke sett. I alle fall ikke av sin pompøse og arrogante far.

Etter filmvisningen serverer dagsenteret kaffe og det blir innspill fra miljøterapeut, Ragnhild Drivdal, helsepolitiker Arne Skobba og oppvekst- og kultursjef Egil N. Eek.

Barnehager og skoler er utfordret til å lage ”kunstutstilling” om barm, familie og nettverk. Utstillingen vises i Lundetun i forbindelse med filmkvelden. I ukene etterpå blir utstillingen hengende på biblioteket.

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal begivenhet. Formålet med Verdensdagen er å ha en spesiell dag hvor psykisk helse står i fokus over hele verden.Tips ein ven Skriv ut