Verdensdagen for psykisk helse

Dette året slås det virkelig på stortromma i Lund kommune i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Hovedarrangementet er et gjestebud i Lundetun 18. oktober med Tønes og Olav Lundø fra Sokndal. Tønes kommer med sine underfundige viser og Olav Lundø med et kåseri om ”det gode livet”. I tillegg blir det innslag fra personer i lokalmiljøet i Lund, god mat, gratislotteri og underholdning.

Tønes. Foto: Agder

Det er Lund Helselag og Heskestad Sanitetslag i samarbeid med dagsenteret som står som vertskap for Gjestebudet. Et gjestebud er et åpent og fordomsfritt arrangement for alle, der mottoet er: Kom som du er og ta gjerne med deg en venn! Buss fra Hovsherad og Ualand via Heskestad. Se avisannonse for nærmere informasjon.

Arrangementer i Lund

I Lund kommune markeres verdensdagen for psykisk helse med to prosjekter dette året. Det ene er Gjesbudet i Lundetun. Det andre prosjektet er rettet mot ungdomsskolen der de ser filmen Pitbullterje i skoletiden og jobber videre i klassens time med tema fra filmen.

Psykisk helse og psykisk sykdom

Olav Lund. Foto: Agder

Alle har en psykisk helse og de fleste av oss opplever at den psykiske helsen kan variere en hel del gjennom livet. Mange naturlige reaksjoner på livshendelser er ikke det samme som psykisk sykdom, selv om de virker inn på den psykiske helsen. Sorg er for eksempel sinnets og kroppens naturlige reaksjon på tap og ikke noen sykdom. Det er likevel ganske mange som møter psykisk sykdom, enten selv eller gjennom andre i kortere eller lengre perioder av livet. Naturlige prosesser kan henge seg opp og traumer kan utvikle seg til psykiske belastninger. Sinn, følelser og kroppens reaksjoner er kompliserte og sårbare prosesser. Verdensdagen for psykisk helse gir hjelp til å sette fokus på psykisk helse i vid betydning og hva som kan styrke den psykiske helsen. Overfor det som går på psykisk sykdom er målet å bekjempe en del tabuer som fortsatt kan henge igjen omkring dette. Her er informasjon og kunnskap et viktig satsingsområde. Tema for verdensdagen dette året er ”barn, familie og samfunn” med undertittelen ”se meg”. Å bli sett og høre til i en sammenheng kan ses på som ”psykiske vitaminer” da det styrker den psykiske helsen og er velkjente beskyttelsesfaktorer mot psykisk sykdom.

Verdensdagen (47,66 kB)

J.S.G.Tips ein ven Skriv ut