Verdensdagen for psykisk helse 2009

Verdensdagen for psykisk helse finner sted hvert år den 10.oktober. I år har vi i Lund kommune valgt å markere dette i uke 42, nærmere bestemt 12-18.oktober.

Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse.
I år er Verdensdagen viktigere enn noen gang. Staten avslutter ved nyttår opptrappingsplanen for psykisk helse. Nå skal satsingen videreføres uten at midlene til dette er øremerket. Det finnes rapporter om nedbygging av psykisk helsetilbud flere steder i landet. Vårt svar på dette må være et sterkt og brennende engasjement.

I år er fokus ”livets overgangsfaser”. Vi har alle vært i utakt med oss selv. Alle har opplevd endringer og overganger som har vært vanskelige og smertefulle. Noen ganger framstår overgangsfasene uoverkommelige. Da er det lett å glemme at endringer og overganger også er kilder til vekst og utvikling.

Dersom du eller noen rundt deg blir arbeidsledige, opplever samlivsbrudd, dødsfall eller andre små og store endringer i livet, øker risikoen for psykiske helseproblemer. Dette gjelder også livsfase overganger som barndom, ungdomstid og alderdom.

I år vil verdensdagen sette fokus på disse livs endringene og at vi som mennesker og samfunn blir bevisste disse.

Åpenhet er det viktigste botemiddelet mot psykiske problemer. Det hjelper rett og slett å snakke med noen.

Ukens program:

Vi vil mellom 12 og 18. oktober ha ulike aktiviteter rundt om i kommunen i tilknytning til Verdensdagen. Ungdomskolen skal ha et skriveverksted der ferdige tekster blir utstilt i skolens amfi. Barnehagene lager kunst som stilles ut i butikkene på Moi. Biblioteket stiller ut aktuell litteratur. Kinoen vil vise to filmer i forbindelse med Verdensdagen. Den ene heter ”Se meg” og handler om en gammel selger som endelig virkeliggjør sin livslange drøm. Passer for 7 år og oppover. Den andre er ”Rottefangeren” , en psykologisk thriller om Stavangers oljeinfiserte finansmiljø. Denne passer for ungdom/voksne.

På Omsorgsenterets kantine den 15.10.09 klokken 16.00, vil det bli underholdning laget av musikkskolen, revygruppa og andre. Det vil bli salg og utstilling av produkter laget av aktivitetsgruppa på Huset. Kaffe og noe å bite i. Arrangementet er åpent for alle! Ta med en god venn, naboen eller noen som bor på omsorgsenteret til en hyggelig sammenkomst i anledning Verdensdagen for psykisk helse.

Hilsen arr. komiten verdensdagen, Lund kommuneTips ein ven Skriv ut