Verdens flyktningedag

Tirsdag 20. juni markeres verdens flyktningedag. Dette ønsket Beboerrådet ved SANA Lund å gjøre noe med. Shamsa ble for noen uker siden valgt til koordinator for arbeidet, og etter hvert ble mange av beboerne engasjert. Viktige arbeidsoppgaver har vært : lage plakater, sy banner, pynte og lage mat. Ansatte ved SANA Lund kan fortelle at flyktningedagen på en eller annen måte har blitt markert på mottaket de senere åra.

Program for dagen :

  • Fra klokka 12.00 : ”Åpent hus” på SANA
  • Kl. 15.00 : Tog med plakater ; fra SANA til Lundetun hvor det holdes en kort appell.
  • Kl. 18.00 : Åpent arrangement i Lundetun. Ordfører åpner. God mat.

Sentrale støttespillere for Shamsa (i midten på bildet) har vært Aref, Kobil, Mustafa og Iraj (fra venstre).

20/6, Svein Tore Åtland

Bilder fra det åpne arrangementet i LundetunTips ein ven Skriv ut