Verdens Flyktningedag markert på Moi

Flyktningedagen ble markert i Moi sentrum onsdag 20. juni. I Lund kommune bor det nå 85 asylsøkere på Lund Statlige Mottak (SANA). Mottaket ble opprettet for 5 1/2 år siden og har plass til 100 personer. Det er 14 familier og flere enslige fra totalt 15 nasjoner.

Beboerrådet på mottaket, med kvinnene i spissen, ønsket å sette fokus på flyktninge-problematikken i verden. De steikte vafler, serverte serbiske kaker med kaffe og saft til forbipasserende i miljøgaten. De delte også ut brosjyrer fra Flyktningehjelpen og UNHCR (FN’s Høykommisjonær for flyktninger).

Ternika Rajah, Gazal Aydin, Leila Alhassan, Jelena Radosavljevic, Unni K. Mydland, Biljana Djuric og Sonja Djuric
Foto: Svein Tore Åtland

Ønsker du mer informasjon se :

www.flyktningehjelpen.no

20/6-07, Unni MydlandTips ein ven Skriv ut