Luftgevær

Verdens aktivitetsdag markert på omsorgsenteret 25. mai

Sven Hove åpner dagen[1]
Sven Hove, leder av Pensjonistforeningen, åpnet arrangementet
Konsentrasjon[2]
Full konsentrasjon om luftgeværet
QUIZ[1]
Spørrekonkurranse engasjerte
Aktivitet1
Fra Sansehagen

Verdens aktivitetsdag er blitt markert over hele landet.

Verdens aktivitetsdag, eller «Move for Health Day» som dagen heter internasjonalt, markeres hvert år. Gro Harlem Brundtland etablerte Verdens aktivitetsdag i 2003 som leder for Verdens helseorganisasjon (WHO).

 Den globale oppmerksomheten rettes mot fysisk aktivitet som kilde til glede og overskudd, helsegevinstene ved fysisk aktivitet, og aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer. Norge er ett av mange land som markerer dagen. For lite fysisk aktivitet er en av vår tids største folkehelseutfordringer. De fleste vil gjerne bli mer aktive, men mange strever med å komme i gang.

Vi har markert denne dagen flere år på Omsorgssenteret, og det er ett godt samarbeid mellom ulike grupper: Pensjonistforening, Frivilligsentralen, Ergoterapeuten og Folkehelsekoordinator i Lund kommune. Leder i Pensjonistforening, Sven Hove, åpnet arrangementet. Han minnet oss alle på viktighet av daglig fysisk aktivitet, der en legger til rette aktivitet iht. funksjonsnivå.

Været var nydelig denne dagen, og de 70-80 personene som møtte, i Sansehagen, fikk delta på ulike aktiviteter: quiz, ballkasing, tennis, hestesko kasting, luftgeværskyting, pil kasting m.m. Det ble også servert grillmat, saft og kaffe.

I tillegg til beboere på omsorgssenteret og omsorgsboligene kom det flere pårørende av beboerne. Det var lett å engasjere til aktivitet, og latteren satt løs under arrangementet. 

En stor takk til personalet og frivillige hjelpere som hjalp arrangørkomiteen til å få til denne hyggestunden.

 

Folkehelsekoordinator

Jrn