Målet for pilene

På Omsorgsenteret

Verdens aktivitetsdag ble arrangert 2. juni

Det ble en aktiv formiddag for de eldre på Omsorgssenteret og nærliggende omsorgsboliger. 

Kjell orienterer
Kjell orienterer
Klargjøring
Klargjøring
Fra Storstua
Fra Storstua
Luftgeværskyting var også populært
Luftgeværskyting var også populært

Ergoterapeut, Kjell Nesgård, åpnet arrangementet. Han fortalte historien om Verdens aktivitetsdag, samtidig satte han fokus på viktighet med fysisk aktivitet. Han minnet de fremmøtte om viktighet med daglig fysisk aktivitet på 30 minutt, samtidig viste han til at en kunne dele opp treningsøkten i mindre bolker eks. 10 minutt x 3.

Folkehelsekoordinator Jorunn. R. Norheim informerte og viste praktiske øvelser om den nye treningsformen, Idogo, som nå har blitt startet opp på Omsorgssenteret.

Neste post på programmet var aktivitet for de ca.60 fremmøtte. Vi var så heldige at en beboer på hjemmet, satte seg ved pianoet og spilte opp til sangleker. Det ble god stemming og mye bevegelse på sangene: Per spelemann han hadde …… og Hode skulder kne og tå……

Siden det var litt dusk regn, måtte en del aktiviteter tas innendørs, men flere aktiviteter foregikk utendørs. Ute aktiviteter: dartspill, luftgevær skyting, lassokasting på reinsdyr horn og hestesko kasting på melkespann. Inne aktiviteter: quiz, ball kasting i boks, bowling, hestesko kasting på stikke, rokkering kasting på stikke, ballong lek, lassokasting m.m. Latteren satt løst, engasjementet var stort og de eldre var lett med på lekene.

Per Frode Sandal, Dalane Friluftsråd, var ansvarlig for grilling. Grillpølsene ble servert med potet kaker, det smakte nydelig. Den herlige grill lukten kom også inn i stua og gangene. Herlige jordbær, kaffe, te og saft stod også på menyen.

Til slutt ble deltaker lodd trekket. Premier var sommer blomster, som ble mottatt med begeistring av vinnerne.

Sølvi Reiersen, Frivilligsentralen, avsluttet arrangementet. Hun takket alle de eldre som kom på aktivitetsdagen, inklusivt personalet, de pårørende og de frivillige som var med og hjalp til slik at arrangementet ble vellykket.

Arrangør: Lund Pensjonistforening, Frivilligsentralen, Dalane Friluftsråd og Folkehelsekoordinatorene

Ref. JRN.