Lund ungdomskole

VELKOMMEN TIL SKOLESTART FOR ALLE ELEVENE!

Da er det tid for at alle Lundelevene skal tilbake på skolen i løpet av neste uke. På Kiellands Minde skole og Heskestad skule vil alle elevene starte allerede førstkommende mandag. På Nygård barneskole og Lund ungdomsskole, som er større skoler og der oppfølging av smittevernsplanen er mer krevende, vil klassene starte gradvis i løpet av uka.

Det vil blitt gitt beskjed til alle via hjemmesider og andre digitale plattformer hvor og når skolestart skal skje. Vi gleder oss til alle elevene er på plass med gode smittevernsrutiner. Det blir mye uteskole og en litt annerledes skole enn tidligere.

Velkommen til alle!

Mvh kommunalsjef Lise Moen