art-1209519_1920.jpg

Lund kommune ble tidligere i år valgt som deltaker i Gnist programmet. I denne anledning inviterer vi næringslivet til å lage innovative konsepter for hvordan hjørnestensbedrifter kan bli en ressurs i samfunnsutviklingen, i tillegg til å bli mer synlige i bybildet for å tiltrekke kompetent arbeidskraft og nyetableringer, samt bidra til et mer attraktivt lokalsamfunn å bo og arbeide i. Samskapingsverkstedet blir til i samarbeid med DOGA (Design og arkitektur i Norge). 

Når: 23. april, kl. 09.30-12.00
Hvor: Digitalt via zoom

Påmeldte mottar e-post med informasjon og lenke i forkant av arrangementet.

Klikk her for mer informasjon og påmelding. 

Stolt historie

Vi har både en stolt historie av håndverkstradisjoner og høyteknologiske hjørnestensbedrifter som opererer på verdensmarkedet. Kommunen inviterer næringslivsaktører og andre relevante aktører til å lage innovative konsepter for hvordan aktivitetene til hjørnestensbedriftene kan bli mer synlige i bybildet, og hvordan man kan etablere fysiske og digitale samhandlingsarenaer hvor bedriftene kobles med innbyggere – primært barn og unge.

Potensielle løsningsleverandører inviteres til et samskapingsverksted for å bli bedre kjent med kommunen sine forventninger og behov. I tillegg blir det refleksjoner og innspill fra Rogaland fylkeskommune, Distriktssenteret, Leverandørutviklingsprogrammet for innovative anskaffelser og Innovasjon Norge.

 

Klikk her for pressemelding

Klikk her for å se hele konkurranseprogrammet med vedlegg.