Susana

Velkommen til ny kommunepsykolog

Lund kommune er meget tilfreds med at psykolog Susana Nascimento nå er på plass.

20180216_092845
Kommunepsykolog Susana Nascimento

Kommunepsykolog blir snart lovpålagt tjeneste, og i godt samarbeid med Sokndal kommune har vi inngått avtale om at Susana skal være en dag i uka i Lund. Også Bjerkreim har tilsvarende avtale. Staten dekker halvparten av lønnskostnadene fordi dette er et satsingsområde.

Susana er en dyktig psykolog med lang erfaring, sist fra Dalane DPS. Hun skal ha sin arbeidsplass i Psykisk helse i Ravndalenhuset, men blir å finne både på helsestasjonen, NAV, barnehagene og skolene framover. Barn og unge blir hovedsatsingen.

Målgrupper for kommunepsykologen:

  • - Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring. 
    - Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen.
  • - Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring.