Nok sør-vest er et lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep som har tilbud rettet mot både utsatte, pårørende og fagpersoner.

Foredraget er rettet mot ansatte og frivillige i Lund kommune som arbeider med barn, unge og deres familier. Temaene som vil bli snakket om er:

  • Hvem er NOK og hva kan de bidra med?
  • Hva er seksuelle overgrep? Hvilke signaler kan vi som voksne se etter og hvordan forebygge at barn og unge blir utsatt?
  • Traumer og toleransevinduet

Påmelding innen 10. Oktober til Sylvia Imhof (kontaktperson for NOK sør-vest i Lund kommune) på mail sylvia@lund.kommune.no

Er dere flere fra samme arbeidsplass som ønsker å delta, så kan dere sende felles mail med navn/antall på de som ønsker å delta