Veiutbedringer i Dalane

Utfordringer på veisektoren i Dalane var tema på en transportkonferanse i Dalane Næringshage tirsdag 31/10. Innledere var bl.a. samferdselssjef Gunnar Eiterjord (Rogaland fylkeskommune) og Knut Pettersen (Egersund Ap).

Det kom klart fram at avstanden mellom behov og tilgjengelige rammer på denne sektoren er veldig stor. Eiterjord dokumenterte at bevilgningene til samferdselsformål har blitt kraftig redusert de siste 20 åra. For ca. 20 år siden utgjorde disse bevilgningene ca. 8 % av Statsbudsjettet. Nå utgjør de samme bevilgningene om lag 3 %. Når det gjelder vei-investeringer i Rogaland, blir nå 80 % av disse finansiert av bompenger. Eiterjord skisserte tre alternativer for Dalane : være tålmodig i køen og slå seg til ro med mindre utbedringer, håpe på større bevilgninger til veiformål fra statlig hold eller eventuelt vurdere egenfinansiering (bompenger). Hans avslutningsspørsmål var om regionen var villig til å ta denne belastningen.

Jostein Omdal fra Omdal Transport deltok i påfølgende paneldebatt ledet av Kjell Moen fra Dalane Næringsforening. Omdal fortalte om ei rivende utvikling for bransjen siden han startet firmaet i 1971. Trailerne har blitt både større og breiere, men veiene i Dalane er etter hans mening glemt ! Han oppfordret planleggere og politikere til å lytte til næringen. Da kunne ”tabber” ha vært unngått. Det siste eksemplet han pekte på var de nye rundkjøringene på Ålgård som etter hans mening er altfor små for lange og store kjøretøy. Han pekte dessuten på følgende forslag til E-39-utbedringer i Dalane : bro på Helleland må utbedres, det må bygges krabbefelt i Vikeså-bakkene og opp fra Helleland i retning Lund, og midtskillere forebygger ulykker på en effektiv måte.

Denne konferansen viser at det nå er sterke krefter i sving for å få satt Dalane på kartet i forhold til framtidige veiutbedringer og bevilgninger. Jeg minner om at ordfører Kjell Erfjord leder ei ordførergruppe (fra Gjesdal til Flekkefjord) som har satt søkelys på ulykker og flaskehalser langs E-39. Gruppas forslag til tiltak samsvarer godt med behovene som Jostein Omdal pekte på.

1/11-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut