Veinavn på Ualand

Innbyggere i Lund kommune anmodes om å komme med forslag til veinavn på vei på Ualand

Ualand - Fra Vartal til Helleren.pdf

Gamle E-18 fra Vartdal plast til Helleren.  Forslag sendes Lund kommune, oppvekst- og kulturetaten, Moiveien 9, 4460  MOI.   Frist for innsending av forslag:  17.12.14.