vei ualand

Veinavn i Lund kommune, Ualand.

Innbyggere i Lund kommune anmodes om å komme med forslag til veinavn på ny vei på  Ualand, gjelder omlegging/ny vei til Legå Camping.

Situasjonskart ligger på Lund kommunes hjemmeside og kan hentes på Lund kommunes hjemmeside.  

Frist for innsending av forslag 20.07.16.

Forslag sendes: Lund kommune, Moiveien 9, 4460  MOI, eller til  postmottak@lund.kommune.no.

Kart