Veinavn i Lund kommune, Kjellesvik

Innbyggere i Lund kommune anmodes om å komme med forslag til veinavn på ny vei på Neset hyttefeltet, Kjellesvik. 

Situasjonskart kan hentes her.  

Frist for innsending av forslag 16.03.17

Forslag sendes: Lund kommune, Moiveien 9, 4460  MOI, eller til postmottak@lund.kommune.no