www.lund.kommune.no

Veinavn Handeland

Veinavn Handeland

Innbyggere i Lund kommune anmodes om å komme med forslag til veinavn til vei på Handeland.  Situasjonskart kan hentes på Lund kommunes hjemmeside, eller det kan fås ved henvendelse til peggy@lund.kommune.no

Forslag sendes Lund kommune, oppvekst- og kulturetaten, Moiveien 9, 4460  MOI

 

 

Frist for innsending av forslag:  15. august 2014

Opprettet: 24.juni.14 av Bernt Øksendal
Oppdatert: 24.juni.14