Veinavn Gursli og Skåland

Innbyggere i Lund kommune anmodes om å komme med forslag på veinavn på Gursli og på Skåland

Se situasjonskart.
Situasjonskart Gursli.pdf
Situasjonskart Skåland.pdf

Forslag kan sendes Lund kommune, oppvekst- og kulturetaten, Moiveien 9, 4460  MOI, eller du kan sende en mail til postmottak@lund.kommune.no

Frist for innsending av forslag:  20.11.13

Peggy

 

 

Tips ein ven Skriv ut