040

Oppdatert info fredag 25. august

Vegstenging Moi - Hovsherad

Etter en del kommunikasjon mellom Statens Vegvesen, Lund kommune og andre er åpningstidene for vegstenging på fylkesveg 3 endret litt. Bl.a. vil veien være åpen om ettermiddagen fra kl 14.45 - 16.15.

Skiltene som varsler vegstenging i begge ender av veistrekningen vil bli oppdatert med nye tider.

Det er ellers viktig å forholde seg til Statens Vegvesen sin offisielle opplysning om vegstengingen for å være oppdatert.

John Skåland