Du er her: Forsiden > Planer

Vedtatt endring av reguleringsplan for Tripperåsen hyttefelt

Lund kommunestyre egengodkjente i møte 08.02.2018 endring av reguleringsplan for Tripperåsen hyttefelt. Endringene består i fortetting av hyttefeltet, to nye boligtomter og diverse justering av planbestemmelsene.