Du er her: Forsiden > Planer

Vedtatt endring av reguleringsplan for Igletjørn Kolonihager

Lund kommunestyre egengodkjente i møte 14.06.2018 endring av reguleringsplan for Igletjørn kolonihager. Endringene består i å øke tillatt bruksareal fra 30 til 60 m² og å tillate andre takkonstruksjoner enn saltak. Det er i tillegg gjort noen justeringer av geometrien på fv. 2.