Vedlikehold

PNM-etaten har ansvar for vedlikehold av:

- Kommunale veier.
- Kommunale bygg.
- Kommunale boliger.
- Kommunale vann- og avløpsledninger.
- Tekniske bygg og anlegg.
- Uteområder, turstier, parker osv.

 

Vi forsøker etter beste evne å holde en tilfredsstillende kvalitet på vedlikeholdet. Likevel er behovet for vedlikehold nærmest ubegrenset, men innsatsen må begrenses i forhold til de økonomiske ressurser som er tilgjengelig. 

Vi setter pris på tilbakemeldinger fra innbyggerne i Lund kommune. Tips oss gjerne om forslag til forbedringer, akutte vedlikeholdsbehov osv.

 

Kontakt John Skåland på tlf. 51 40 47 88. Epost: john@lund.kommune.no eller kom innom til en hyggelig prat på vårt kontor i Rådhuset.