Bilde kulturminneplan

Varsel om oppstart av rullering av kommunens kulturminneplan

Kulturminner i Lund

Med dette varsles oppstart av rullering av kommunens kulturminneplan. 

Planprogram er lagt ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside.

Frist for merknader til planprogrammet:  1. mars 2016.