Kvelland.

Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til Plan-og bygninslovens § 11 – 12, varsles det med dette at Lund kommune nå setter i gang rullering av kommuneplanens arealdel.

Iflg. vedatt planprogram vil fokusområder være ”Vakre Lund”, ”Livskvalitet”, ”Arbeidsplasser” og ”Infrastruktur”. Nye utbyggingsområder for boliger og næring samt bevaring av naturområder vil også ha særlig oppmerksomhet.

 

Kommunens husstander vil få tilsendt nærmere informasjon om planarbeidet, og det vil bli avholdt folkemøter i de tre tettstedene etter nærmere kunngjøring.

 

Frist for innspill til arealdelen er satt til 1. desember 2012. Innspillene må fremsettes skriftlig til

Lund kommune

PNM-Etaten

Moiveien 9

4460 Moi.

 

For mer informasjon om rulleringen av arealdelen kan PNM-sjef John Skåland kontaktes på tlf. 51404788

 

John Skåland